Wat zijn overtuigingen en oefeningen NLP

Heeft u vragen over één van onze diensten of producten?

Neem dan gerust contact met mij op: (06) 53 56 50 87

 

Overtuigingen

‘Dat geloof ik niet!’ zei Alice. ‘O nee?’ zei de koningin op medelijdende toon. ‘Probeer het nog eens: haal diep adem en doe je ogen dicht’. Alice lachte. ‘Proberen heeft geen zin’, zei ze, ‘onmogelijke dingen kun je niet geloven’.
‘Je hebt vast te weinig geoefend’, zei de koningin. ‘Toen ik zo oud was als jij, deed ik het elke dag een half uur. Het kwam zelfs voor, dat ik nog voor het ontbijt maar liefst zes onmogelijke dingen geloofde’.
Uit Lewis Caroll, achter de spiegel.

Onze overtuigingen hebben een sterke invloed op ons gedrag. Ze motiveren ons en geven vorm aan wat we doen. Ze geven een betekenis aan de wereld om ons heen. We creëren ons MOW rondom onze overtuigingen. Ze gaan niet over de realiteit, maar geven een betekenis of verklaring aan dat wat wij als realiteit beschouwen. Het is moeilijk wat dan ook aan te leren als je niet gelooft dat dat prettig kan zijn en dat je er baat bij zult hebben (logische niveaus!). Andersom werkt ook. Denk maar aan het placebo-effect: patiënten worden beter als ze geloven dat ze een werkzaam medicijn hebben gekregen ook al bevat de placebo geen werkzame stoffen. Je overtuigingen hebben direct invloed op je omgeving. Bij een bepaald onderzoek werd een aantal kinderen in 2 groepen verdeeld, die elk hetzelfde gemiddelde IQ hadden. Aan de leraren werd verteld dat de ene groep een hoog IQ had en naar verwachting betere prestaties zou leveren dan de andere. Hoewel het enige verschil tussen beide groepen bestond uit de verwachting van de leraren (een bepaalde overtuiging dus), behaalde de groep met het ‘hoge IQ’ veel betere resultaten dan de andere toen er enige tijd later opnieuw werd getest. Dit effect en het placebo-effect worden ‘zichzelf waarmakende voorspellingen’ genoemd. Belangrijk is om te leren zoveel mogelijk positieve en bekrachtigende overtuigingen voor jezelf te creëren, want wat je gelooft wordt waar. Zie hiervoor ook de oefeningen onderaan deze tekst.

Hoe ontstaan overtuigingen

Onze overtuigingen hebben velerlei oorsprong – onze opvoeding, belangrijke personen die als model hebben gediend, vroegere trauma’s en zich steeds weer herhalende ervaringen – overtuigingen zijn een vorm van generaliseringen. De belangrijkste overtuigingen (imprints) ontstaan als we jong zijn. Sommige overtuigingen worden ons kant en klaar overgebracht via onze cultuur en de omgeving waarin we geboren zijn. De verwachtingen van mensen die voor ons belangrijk zijn, prenten ons in onze jeugd bepaalde opvattingen in. Als we jong zijn, geloven we wat anderen over ons zeggen; we weten dan niet hoe we dat moeten toetsen. Deze overtuigingen kunnen zeer hardnekkig zijn, ongeacht wat we in ons latere leven presteren.

Als we iets geloven, dan doen we alsof dat waar is. Daarom is het zo moeilijk te bewijzen dat wat wij geloven niet waar is; overtuigingen zijn heel sterke perceptuele filters. Gebeurtenissen worden geïnterpreteerd in termen van de overtuigingen die men heeft. Wat we doen, handhaaft en bevestigt datgene waarin we geloven. Wat we niet geloven zien, horen of voelen we niet. En wat er niet in past wordt gewoon vervormd zodat het wél past binnen onze geloofsovertuigingen.
Overtuigingen zijn daarom niet alleen de ‘kaarten’ van wat in het verleden gebeurd is, maar zijn ook de blauwdrukken van onze toekomstige handelingen.

Overtuigingen beginnen vaak met: als ik dit doe… dan gebeurt dat….. Vervolgens ontstaan denkpatronen als: ik kan wel….. ik kan niet…… En dit wordt dan vertaald in: ik behoor te…. Ik zou eigenlijk moeten…. Ik mag niet…… Woorden en taal krijgen zo een dwingende macht.

Positieve en beperkende overtuigingen

Een positieve overtuiging helpt je je doelen te bereiken, een belemmerende overtuiging houdt je ervan af. Positieve overtuigingen geven ons de mogelijkheid onze talenten te ontplooien. Beperkende overtuigingen hebben te maken met:
• Problemen
• Angst voor falen/mislukken
• Onmogelijkheden

Beschouw een beperkende overtuiging eenvoudig als een feitelijke constatering die alleen op dit moment van kracht is. Als je gelooft dat ‘ik kan niet’ een juiste omschrijving is van je bekwaamheden van nu en in de toekomst, in plaats van niet meer dan een beschrijving van je huidige gedrag, dan programmeer je je hersenen om voor een mislukking te zorgen, wat er vervolgens weer toe leidt dat je je werkelijke talenten niet ontdekt. De beste manier om te ontdekken waartoe je in staat bent, is ervan uit te gaan dat je ertoe in staat bent. Doe ‘alsof’ het je zal lukken (eerst geloven dan zien). Wat je niet kunt doen, doe je niet. Als het werkelijk onmogelijk is, maak je dan niet druk, je komt er gauw genoeg achter (neem indien nodig veiligheidsmaatregelen). Zolang je gelooft dat iets onmogelijk is, zul je werkelijk nooit ontdekken of het echt niet kan.

Wees je ervan bewust dat overtuigingen – anders dan de kleur van onze ogen – bij onze geboorte niet vast staan. Overtuigingen maken een ontwikkeling door. Ze veranderen. We wijzigen ons zelfbeeld, we trouwen, we scheiden, vinden andere vrienden, meten ons ander gedrag aan, omdat onze overtuigingen veranderen. Je kunt je overtuigingen kiezen. Je kunt een overtuiging die je beperkt, loslaten en een nieuwe overtuiging kiezen die jou helpt en ondersteunt om een succesvoller en waardevoller leven te hebben. Overtuigingen die jou in je kracht zetten, vormen niet altijd een garantie voor succes, maar ze houden je energie op peil en zorgen ervoor dat je uiteindelijk slaagt. Dit heeft te maken met de ‘Law of Attraction’. Belangrijk is te beseffen dat overtuigingen zonder de bijbehorende bekwaamheden en gedragingen op los zand zijn gebouwd!

Ik heb 2 mooie oefeningen met overtuigingen voor jullie op de website gezet.

Oefening 1: Ervaar de kracht van een overtuiging en de invloed op je lichaam, je emoties, je gevoelens en je gedachten.
Oefening 2: Het transformeren van een belemmerende overtuiging.

 

Gratis videoserie Bewust Communiceren

Hoe anders zou jouw leven eruit zien als jij zonder oordeel, positief en ondersteunend naar jezelf en anderen in het leven zou staan?

Ik heb ik voor jou 10 gratis videolessen gemaakt

De lessen in deze training zijn écht anders dan andere trainingen

Ze gaan over je houding en je manier van denken

Deze 10 lessen zijn gebaseerd op de 10 basisprincipes van NLP en ze helpen jou succesvoller met je communicatie om te gaan en meer compassie te hebben met jezelf en anderen. Ze geven je ruimte en flexibiliteit in je communicatie en gedrag. Ze maken je bewust van jouw communicatie. En je gaat meer bereiken met jouw communicatie naar anderen toe. Je kunt hen gemakkelijker overtuigen van jouw standpunt. Je begrijpt anderen beter en jij kunt je boodschap gemakkelijker overbrengen.

Communiceren doe je niet alleen met de ander, maar ook met jezelf. Dat laatste wordt vaak vergeten. Ga eens na, is dat wat je allemaal tegen jezelf zegt altijd zonder oordeel, positief en ondersteunend? Of is je innerlijke stem kritisch en veroordelend, waardoor je niet altijd je hart volgt en naar je intuïtie luistert?

Deze 10 gratis videolessen zijn bedoeld om te leren onbevooroordeeld waar te nemen. Als jij jezelf en de ander vanuit een ander perspectief ziet ontstaat er écht contact, waardoor je veel meer leeft in het nu en werkelijk accepteert wat er is. Dan ben je vrij om te zijn wie je echt bent, je hart te volgen, je volle potentieel te leven en dit te delen met de wereld. Hoe mooi zou het zijn als iedereen dit zou doen!

Ik train deze 10 basisprincipes al 15 jaar in mijn opleidingen en ik heb ze al aan duizenden mensen geleerd en ze zeggen allemaal dat deze basisprincipes echt een verschil maken in hun leven.

Ja, ik wil de 10 gratis videolessen