NLP Oefening Outcome-model, doelen stellen met NLP

Heeft u vragen over één van onze diensten of producten?

Neem dan gerust contact met mij op: (06) 53 56 50 87

 

NLP Oefening: Het Outcomemodel

NLP is outcomegericht. Met het outcomemodel kun je werkbare en resultaatgerichte doelen stellen en deze omzetten in concrete actieplannen. Daarbij is het outcomemodel hét middel om onderscheid te maken tussen wensen/dromen en realistische/haalbare doelen. Het outcome-model is tevens een zeer geschikt hulpmiddel bij de ‘Law of Attraction’!

De fasen van het outcomemodel

1) Huidige situatie (Present State of Problem State)
Waar sta je nu, wat is de (werkelijke) vraag/het probleem en wat is de aanleiding van de vraag/het probleem of heel specifiek: wat is het probleem achter de klacht/vraag, hoe ben je in deze situatie terecht gekomen en wat precies veroorzaakt het probleem.

2) Gewenste situatie/outcome
Het doel/de outcome dient aan de volgende vormvoorwaarden te voldoen: PRISMA
• Positief geformuleerd – in termen wat je wilt bereiken (en niet wat je niet wilt bereiken); Realistisch; binnen eigen Invloed en Initiatief; Specifiek; Meetbaar; Acceptabel voor jezelf én de omgeving.

3) Wat is de meerwaarde van het doel – de outcome sequitor
Wat heb je bereikt als je je doel hebt behaald. De meerwaarde van een doel is altijd geformuleerd in de vorm van een criterium. De meerwaarde van het doel bepaalt en toetst uiteindelijk ook je motivatie.

4) Wat houdt je tegen om je doel te behalen, wat is de probleemwinst ofwel de positieve intentie van de huidige situatie. Ook dit is een criterium. Want je huidige situatie is het resultaat van een geformuleerd doel uit het verleden met een meerwaarde! Belangrijk bij het realiseren van je doel is, dat deze waarde ook in het nieuwe doel vertegenwoordigd is. In deze fase is het ook belangrijk mogelijke weerstanden en belemmerende overtuigingen op te sporen die het halen van het doel in de weg kunnen staan.

5) Wat heb ik nodig bij het maken van een concreet actieplan
Wat heb ik nodig om mijn doel te behalen en welke stappen moet ik concreet zetten, wat zal het resultaat zijn van elke stap en welke afspraken maken we voor tussentijdse evaluatie en eventuele bijsturing. Belangrijk hierbij is om de eerste stap daadwerkelijk te zetten.

Het verschil tussen wensen/dromen en haalbare doelen zit in drie aspecten:
1. Wat houdt je tegen, wat is de positieve intentie van de huidige situatie – als je dit niet weet en deze intentie/waarde niet gewaarborgd wordt in de nieuwe outcome, zal het heel moeilijk worden je doel te halen omdat je jezelf dan tegenwerkt omdat het doel niet voldoet aan al je waarden en criteria.

2. De outcome sequitor, de meerwaarde van je doel – je innerlijke motivatie en drijfveer. Deze moet altijd hoger in de waardenhiërarchie staan dan de positieve intentie van de huidige situatie. Is dat niet zo, dan zal de huidige situatie voor jou aantrekkelijker blijven dan de gewenste situatie en zul je je doel niet halen omdat je niet voldoende gemotiveerd bent het doel te halen. Verder is het belangrijk je te realiseren, dat de outcome sequitor nu al bereikbaar voor je is. Daarmee maak je jezelf ook minder afhankelijk van je doel en ontstaan er meer keuzemogelijkheden. Want de outcome sequitor is datgene wat je werkelijk wil bereiken, het doel is slechts een hulpmiddel.

3. Het PRISMA maken van de outcome – Volgorde van uitvragen:
– P Je start altijd met de P van positief geformuleerd
– I van binnen eigen invloed, binnen eigen controle
– S en M uitvragen
– A uitvragen
– R uitvragen

PRISMA – de vragen die hierbij horen zijn:

P = Positief geformuleerd
Is je doel positief geformuleerd? Het is belangrijk te formuleren wat je wél wilt. Je hersenen registreren het woordje ‘niet’ niet. En het universum geeft je waar je om vraagt! Als het doel niet positief geformuleerd is dan eerst herformuleren.

R = Realistisch
Is je doel realistisch? Belangrijk is je doelen realistisch te houden, zodat die passen binnen je mogelijkheden én je beperkingen. Uiteraard is het belangrijk uit je comfortzone te durven treden en niet te snel te denken dat zaken onmogelijk zijn, maar blijf wel realistisch!

I = Invloed – binnen je eigen invloedsfeer en initiatief
Ligt het gewenste doel binnen je eigen controle – dit is een zeer essentiële vraag, want vaak worden doelen zo geformuleerd dat het halen ervan buiten je eigen controle ligt, waardoor je afhankelijk wordt van je omgeving om je doel te halen en dit kan het behalen ervan in de weg staan. Het is belangrijk je doel zo te formuleren dat je zelf in staat én verantwoordelijk bent dit te halen. Je moet zelf een actieve rol hebben, dus niet anderen in actie laten komen. Houd het initiatief bij jezelf om een nieuw effect te creëren en zo een andere reactie van je omgeving te bewerkstelligen en niet andersom!

S = Specifiek
Hierbij stel je de vragen: wat, waar, wanneer, met wie, hoe vaak, wil je het resultaat altijd en met iedereen. Maak hierbij ook gebruik van al je zintuigen, wat zie je, wat doe je, wat voel je, wat denk je als je je doel hebt bereikt. Maak je doel zo specifiek mogelijk. Dit heb je nodig om je doel goed te kunnen visualiseren. Is dit werkelijk wat je wilt?

M = Meetbaar
Hoe weet je dat je je doel hebt bereikt? Wat is je bewijs?

A =  Acceptabel voor mij én de ander
Wat zijn de consequenties en de gevolgen van het doel? Wie zal hier ook gevolgen van ondervinden? Hoe zal het behalen van je doel je leven beïnvloeden, je familie, werk, vrienden, gezondheid? Is het doel goed en positief voor mij én anderen? Wat zijn de voor- en nadelen van het bereiken van het doel? Heeft het doel mogelijk negatieve consequenties en voor wie? Zijn er ongewenste bijeffecten? Is het op dit moment verantwoord om te doen? Is het zinvol? Wat moet je opgeven om je doel te bereiken? Wat zou er gebeuren als je het doel niet zou halen? Heb je er voordeel bij als je het doel niet bereikt? Welke twijfels heb je nog omtrent je doel? Hoe kun je je gewenste doel zo veranderen dat deze twijfels geen rol meer spelen.

Vragen bij het outcomemodel

Huidige situatie/probleemsituatie
• Waar sta je nu
• Wat zijn je gedachten als je de huidige situatie ervaart
• Wat zijn je gevoelens in deze situatie
• Heb je ergens last van
• Ervaar je de huidige situatie als prolematisch? En wat is dan precies het probleem? En van wie is het probleem?
• Wil je ergens van weg
• Wat is er ongewenst
• Wat doe je in plaats van wat je wilt doen

Positieve intentie van de huidige situatie/wat houdt mij tegen
Wat houdt je tegen of wat zou jou kunnen weerhouden, welk voordeel heb je bij de huidige situatie. In deze fase van het outcomemodel ontdek je ook de blinde vlekken, (beperkende) overtuigingen, waarden en criteria. Het kan zijn dat je de positieve intentie al hebt gevonden bij het uitvragen van ‘acceptabel’ in PRISMA.

Matchende vragen
• Wat is voor jou belangrijk in de huidige situatie
• Waar let je specifiek op
• Waar ben je van overtuigd, waar geloof je in
• Wat bereik je daarmee voor jezelf
• Welke waarden spelen voor jou in de huidige situatie een belangrijke rol
• Wat accepteer jij in je leven wat je van je doel afhoudt
• Hoe haal je voordeel uit je probleem, wat levert de huidige situatie jou op, wat is de positieve intentie van de huidige situatie
• Wat kun je uit deze situatie halen waar je dankbaar voor bent
• Op welke manier is de situatie waarin je nu zit helemaal goed en perfect

Mismatchende vragen
• Hoe houd je jezelf tegen
• Wat kun je verliezen als je je doel haalt
• Wat moet je opgeven om je doel te bereiken
• Heeft het doel mogelijk negatieve consequenties en voor wie
• Heb je er voordeel bij als je het doel niet bereikt
• Welke twijfels heb je nog omtrent je doel

Wat wil ik bereiken, wat is mijn doel
• Wat wil je graag bereiken
• Wat zou ik willen leren
• Als morgen alles mogelijk zou zijn en je zou helemaal in je kracht staan, wat is dan het eerste wat je anders gaat doen
• Wat zou je in ieder geval hebben willen doen voordat je dood gaat
• Welke onderdelen van je leven kunnen wel een upgrade gebruiken
• Wat kun je direct anders doen zodat je meer plezier hebt, meer kunt genieten, meer rust ervaart
• Waar hou je van
• Waar heb je een hekel aan
• Wat zou je leven direct anders maken
• Waar wil je meer van in je leven
• Waar wil me minder van in je leven
• Welke drie dingen die niets bijdragen aan jezelf  doe jij regelmatig
• Wat zou er anders moeten zijn om te kunnen zeggen : mijn leven is perfect
• Noem één verandering die in je levensstijl kan aanbrengen en die je direct meer ruimte gaat geven
• Als je zelf coach zou zijn, welk advies zou je jezelf geven

De meerwaarde van het doel

Wat levert het bereiken van mijn doel mij op – de drijfveren en intrinsieke motivatie:
• Wat betekent het behalen van het doel voor jou
• Stel je voor dat je je droom hebt verwezenlijkt, wat zou dat dan voor je betekenen
• Wat levert het je op
• Welke waarde wordt voor jou bereikt en vervuld
• Kun je je hieraan verbinden, word je hierdoor voldoende gemotiveerd
Belangrijk: de meerwaarde van het doel moet altijd een hogere waarde zijn dan de positieve intentie van de huidige situatie!

Wat heb je nodig en wat ga je doen om te krijgen wat je nodig hebt
Wat is je strategie om je doel te behalen, concreet actieplan:
• Wat heb je nodig/welke hulpbronnen of vaardigheden heb je nodig om je doel te bereiken
• Welke talenten en vaardigheden heb je al in huis die je kunt gebruiken
• Ken je iemand die het al eens opgelost heeft of dit doel al heeft gehaald die je hierbij kunnen helpen
• Wie kun je om hulp vragen
• Hoe kun je de informatie krijgen die je nodig hebt
• Met wie kun je praten over je doelstelling zodat je eerste stap helder wordt?

Het stappenplan:
• Wat ga je concreet doen om je doel te halen
• Welke stappen ga je concreet zetten en wanneer, hoe ziet je stappenplan eruit
• Wat is de eerste stap
• Wat kun je onderzoeken om te zorgen dat je de eerste stap kunt maken
• Welke drie acties ga je deze week nemen die je dichter bij je doel brengen
• Hoe enthousiast, op een schaal van 1 tot 10, voel je je om deze drie acties deze week uit te voeren
• Wat heb je nog nodig om die score hoger te maken (omgaan met angst, meer ondersteuning, meer plezier)

Belangrijk: je kunt pas starten met deze vragen als alle andere stappen zijn afgerond! Anders is het onmogelijk te formuleren wat je precies nodig hebt.

Meer weten over de wet van aantrekkingskracht (Law of Attraction)?

Lees gratis het eerste hoofdstuk van mijn boek ‘Anders Denken, anders Voelen, anders Doen’

De wet van aantrekkingskracht

Door de jaren heen ben ik expert geworden in de wet van aantrekkingskracht. Deze wet helpt jou om jouw doelen en dromen te realiseren. Als de wet van aantrekkingskracht nu nog niet voor je werkt, mis je belangrijke informatie.

In het eerste hoofdstuk van mijn boek Anders Denken, anders Voelen, anders Doen deel ik met jou het hele geheim van de wet van aantrekkingskracht.

  • Ben jij toe aan de volgende stap in je leven?
  • Wil jij je hart volgen en je volle potentieel leven?
  • Maar vind je het lastig om deze stap te zetten of weet je nog niet precies wat je wilt?

Op basis mijn eigen ervaring en de ervaring met al mijn klanten weet ik, dat je alles in je hebt om te zijn wie je werkelijk bent, je hart te volgen, je volle potentieel te leven en dit te delen met de wereld. Je hoeft dit alleen te her-ontdekken en je angsten te overwinnen. Mijn boek helpt jou om te ontdekken wat je wilt, hoe jij je hart volgt én hoe je gaat doen wat je wilt.

 

Download hier gratis het eerste hoofdstuk

 

 

 

Delen op Social Media
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email