Achtergronden Systemisch werk

Op deze pagina vind je de achtergronden en informatie over het Systemisch werk:

 1. Wat is een opstelling
 2. Hoe werkt een opstelling
 3. Wanneer doe je een opstelling
 4. 5 belangrijke dynamieken
 5. De verschillende soorten opstellingen, zoals familie-, organisatie- en keuze opstellingen

Wil je een opstellingen bijwonen?

Klik hier voor de data en je aan te melden.

1. Wat is een opstelling

Bij systemisch waarnemen kijk je naar de onderstroom en de dynamieken, het grondpatroon van een vraag of probleem. Het gaat daarbij niet om de inhoud van de verhalen en gebeurtenissen of over psychologische zaken zoals hoe iemand als persoon was. Het is niet van belang wat er is gebeurd (inhoud) maar om de plaats ten opzichte van elkaar en het systeem en de emoties en die hiervan het gevolg zijn geweest en de betekenis die je hebt gegeven te onderzoeken en waar nodig te veranderen. Hierdoor neemt ieder de plek in waar hij/zij hoort, komt geven en nemen weer in balans en wordt het systeem een steun in plaats van een last.

Vanaf onze geboorte maken we deel uit van systemen zoals ons gezin, familie, vrienden, school, werk en land. Al deze systemen hebben hun eigen cultuur, hun eigen regels en wetten. Een aantal van deze wetten en regels zijn zichtbaar en expliciet, maar meestal zijn deze regels en wetten onzichtbaar en impliciet. Al deze systemen hebben invloed op ons. Maar onze familie en de voorgaande generaties hebben een doorslaggevende invloed op hoe wij ons leven ervaren en leven. Bewust of onbewust zijn we loyaal aan ons familie systeem en houden we patronen in stand die niet meer dienen. Dit kan zich uiten in terugkerende conflicten, geen rust kunnen vinden, succes of faalangst, moeite hebben bij jezelf te blijven, het niet uiten van gevoelens etc.

Een opstelling is een hele mooie en bijzondere methode, die zicht- en voelbaar maakt wat er in jouw systeem speelt. Verborgen dynamieken worden helder. De opstelling geeft je nieuwe inzichten over jezelf, je plek en de onderlinge verhoudingen binnen je familiesysteem, waardoor het niet meer verborgen is. Door het zichtbaar te maken is ook een oplossing mogelijk. Het is niet altijd een kant-en-klare oplossing, maar het begin van een oplossing die zich in de tijd erna kan gaan ontvouwen.

Liefde als basis

En de basis van systemisch waarnemen en opstellen is LIEFDE! Het is weliswaar een magische liefde waardoor de problemen ontstaan. Maar het is uit liefde voor de ander, voor het systeem. Door (familie)opstellingen verander je de magische liefde in wetende liefde en dan wordt gebondenheid weer verbondenheid. En dan kun je volledig jezelf zijn, leven en zijn zoals je bedoeld bent, met de aan jou gegeven kwaliteiten.

Het wetende veld

Opstellingen maken gebruik van het wetende veld, het collectieve veld en het persoonlijk onderbewuste (dit heeft een relatie met de morfogenetische velden van Rupert Sheldrake – zie hieronder). Bert Hellinger noemde dit ook ‘het lege midden’. Je maakt hiermee contact door te vertragen, bewust te letten op signalen van je lichaam en gedachtes die ontstaan. Ook maak je contact met het lege midden door het leggen van plaatsankers (dit kan met personen, symbolen, vloertegels, voorwerpen etc). Door op deze plaatsankers te staan of aan te raken krijg je informatie uit het veld, zodat je doorvoelt en doorleeft wat de ander werkelijk ervaart, zodat je de persoon en de situatie beter leert kennen en begrijpen en zo wordt de onderlinge relatie voelbaar. In het onbewuste en onderbewuste en het wetende veld is alle informatie aanwezig en hier maak je contact mee. Zo zie en weet je wie er op welke plek staat en welke consequenties dit heeft voor alle betrokken personen, symbolen en gebeurtenissen in een opstelling. Het beeld, de fysieke gewaarwording, de gevoelens en emoties zeggen meer dan duizend woorden. De informatie waarmee gewerkt wordt gaat voorbij het denken. Je werkt met ‘het veld’ waar de informatie via het ‘innerlijk weten’ binnenkomt en voelbaar wordt. Wanneer in een opstelling de kern wordt geraakt, dan volgen van daaruit ook de oplossingen. Deze zijn van blijvende duur en zonder dat daar nog verdere moeite voor gedaan hoeft te worden. Dit ontstaat vanzelf, soms is dit direct zichtbaar in de opstelling en anders werkt dit in de tijd daarna door. Een opstelling maakt bewust en geeft inzicht, het zorgt voor een nieuw (innerlijk) beeld en dit heeft direct invloed op de overtuigingen en van daaruit ook op het gedrag. En dit heeft ook weer direct een relatie met de law of attraction – de kracht van de intentie. Want wat jij denkt wordt waar. Jouw innerlijk beeld wordt geprojecteerd op de buitenwereld en dat trek je een aan.

Het werkt echt!

Met ons denken kunnen we geen echte verklaring geven hoe opstellingen werken. Maar het werkt. Tussen mensen is er een informatie-uitwisseling gaande op verschillende lagen die we niet altijd met onze fysieke zintuigen kunnen waarnemen. Opstellen is gebaseerd op een fenomenologische manier van werken: een verschijnsel doet zich voor en wordt direct en intuïtief waargenomen. Het fenomeen spreekt voor zich en wordt op een diepere laag, zonder woorden, begrepen. Het gaat bij opstellingen niet om waarheidsvinding of om het verhaal van de gebeurtenissen. Het gaat om de dynamiek en de perceptie en betekenis die jij hieraan gegeven hebt. Ook worden emoties en gevoelens zichtbaar. Gevoelens en emoties die er niet mochten zijn hebben zich vastgezet in ons fysieke systeem tot op celniveau. In een opstelling worden deze gevoelens en emoties doorvoeld en doorleeft, ze mogen er zijn en daardoor lossen ze op en verdwijnen ze. Dit merk je door een verschuiving of verandering in de energie.

Grondlegger van de familieopstellingen

Bert Hellinger ontwikkelde het werken met familieopstellingen vanuit een diepe interesse in het (geestelijk) welzijn van mensen. Als ex-priester en missionaris bestudeerde hij o.a. de psychoanalyse, primaltherapie en gestalttherapie. Vervolgens kwam hij in aanraking met transactionele analyse, hypnose en NLP. Zijn ervaringen als therapeut combineerde hij met een rijkdom aan ervaringen met mensen en systemen in andere culturen, waaruit zijn fenomenologische werkwijze met familieopstellingen ontstond. Ook in Nederland is het werken met opstellingen inmiddels een begrip in coaching en begeleiding, training, en opleiding. De eenvoud, de directheid en de diepe impact die opstellingen kunnen hebben, maken dat het een prachtig hulpmiddel is voor heel veel mensen, waar je problemen op een diepere laag mee kunt oplossen.

2. Hoe werkt een opstelling

Je begint met de vraag die je wilt inbrengen, waarbij we de vraag verkennen, want soms ligt er nog een vraag onder de vraag. Daarna kies je uit de groep representanten. Eén voor jezelf en voor je familieleden die op dat moment belangrijk zijn in het kader van de vraag. Je plaatst deze representanten intuïtief in de ruimte. Het kan ook zijn dat representanten worden opgesteld voor ‘verlangen’, ‘werk’, ‘verdriet’, ‘ziekte’ e.d. De representanten ervaren hoe het is om die plek te staan in het systeem dat jij hebt opgesteld. En ik laat vervolgens de representanten een beweging maken die van binnenuit gevoeld wordt. Uiteindelijk zal de kern van het probleem zichtbaar worden en je je ervaart wat de invloed hiervan is op je huidige situatie. Hierdoor ontstaat ruimte voor acceptatie en verandering.

3. Wanneer doe je een opstelling

Heb jij een valkuil die als rode draad door je leven loopt en waar je maar niet van af komt? Dan kan een familie-opstellling het begin van de oplossing zijn. Bij opstellingen ga je direct naar de oorzaak van een probleem. Het probleem of de valkuil is eigenlijk alleen maar een symptoom, het is het gevolg van iets anders. De oorzaak ligt vaak dieper. Dit wordt in opstellingen de onderstroom genoemd. En vaak ligt die oorzaak in je onbewuste. Daarom helpt gedragsverandering vaak niet, omdat je dan het symptoom (tijdelijk) hebt bestreden maar niet de oorzaak. Als je onder druk komt te staan, komt het probleem gewoon weer terug.

Soms kun je bepaald gedrag van jezelf ook helemaal niet begrijpen of verklaren. Je snapt eigenlijk niet waarom dingen steeds niet lukken. Je wilt iets, maar je doet het niet. Of je wilt iets niet en je doet het toch. Of je wilt het graag anders, maar het lukt steeds niet. Het kan heel goed zijn dat de oorzaak van dit probleem diep in je onbewuste opgeslagen ligt. Met coaching kun je veel van deze patronen oplossen. Maar zelfs dan zijn er patronen die blijven bestaan. Vaak zeggen mensen dan: nou heb ik zoveel aan mezelf gewerkt en ik heb het probleem nog steeds. Hoe kan dat? Heb ik dan niets geleerd?

Natuurlijk heb je veel geleerd. Je hebt ook een aantal lagen van je probleem daadwerkelijk opgelost. Alleen kunnen belemmeringen en beperkende overtuigingen een nog diepere oorsprong hebben. Ze kunnen ook komen uit je familie. We erven niet alleen uiterlijke kenmerken van onze voorouders maar ook overtuigingen en denkpatronen. Dit kan tot zeker 7 generaties teruggaan. En zolang je niet op dit niveau je probleem oplost blijft het bestaan. Opstellingen zijn een prachtig middel om op deze laag je problemen en valkuilen op te lossen. Met een opstelling komt de oorzaak aan het licht en krijg je handvatten om je hiervan te bevrijden en los te maken, zodat je je eigen leven kunt leiden en kunt leven vanuit je kracht.

Voor wie is een opstelling?

Voor iedereen, die graag een (terugkerend) thema, probleem of vraag heeft en daarin een volgende stap wil zetten. Het kunnen vragen zijn die te maken hebben met jezelf, met je gezin of andere relaties, je werk of je gezondheid. Een opstelling is voor iedereen toegankelijk. Ook als je nog geen ervaring hebt met familie opstellingen.

4. De 5 belangrijke dynamieken

Er zijn 5 belangrijke dynamieken. Bijna elke probleem vindt zijn oorsprong door een onbalans in 1 van deze 5 dynamieken.

In heel veel literatuur wordt dit vereenvoudigd weergegeven door BOB:

 • Binding
 • Ordening
 • Balans

Je kunt deze dynamieken nog wat meer specifiek maken naar 5 dynamieken:

 1. Chronologie: anciënniteit en de juiste plaats (Ordening in BOB)
 2. Iedereen hoort er bij (Binding in BOB)
 3. Iedereen draagt zijn eigen lot (Binding in BOB)
 4. Ouders geven oneindig aan hun kinderen (belangrijk: van dezelfde bloedlijn) (Balans in BOB)
 5. Er is balans tussen geven en nemen (geldt voor iedereen behalve in de relatie ouders en kinderen van dezelfde bloedlijn) (Balans in BOB)

Als één van deze dynamieken ontbreekt ontstaan er problemen. Met behulp van een opstelling worden 1 of meerdere van deze dynamieken hersteld en geheeld, waardoor het probleem verdwijnt. Als de liefdesstroom ononderbroken stroomt van generatie op generatie, dan kunnen ouders oneindig putten uit de liefdesbron in het systeem achter zich. Zij kunnen dan op hun beurt deze liefde eindeloos en moeiteloos doorgeven aan hun kinderen. Kinderen zijn afhankelijk van deze stroom van liefde uit het familiesysteem. Als zij deze ontvangen dan voelt dit als een diepe vorm van erkenning, een ‘gezien worden en een ‘erbij’ horen. Veel problemen die we in het dagelijks leven zien in relaties tussen mensen zijn gebaseerd op het gemis hiervan. In negatieve zin kan deze familieverbinding ook als belastend worden ervaren, aan iets waar zo zielsverbonden aan zijn, kunnen we ook enorm lijden. Er kunnen ‘lasten’ worden doorgegeven van de ene op de andere generatie. De verbinding wordt en als een gebondenheid ervaren en voelt niet vrij. Kinderen zullen zich in zo’n situatie verplicht voelen ten opzichte van hun ouders. Het doen van een opstelling maakt je vrij van deze binding.

5. Verschillende soorten opstellingen

De grondlegger van het opstellen is Bert Hellinger. Hij is met famlie-opstellingen begonnen en daarna is het opstellen steeds verder uitgebreid en ontwikkeld. Binnen het systemisch werk heb je verschillende soorten opstellingen, zoals o.a.

 • familie-opstellingen
 • organisatie-opstellingen
 • werk-, loopbaan- en keuze opstellingen.

Familie-opstellingen

Veel van onze overtuigingen en psychische problemen vinden hun oorsprong in de familie waarin wij zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Een tiental jaren geleden heeft de Duitser Bert Hellinger een techniek ontwikkeld om verstoorde verhoudingen binnen familiebanden zichtbaar te maken. Door een opstelling met personen die familieleden representeren ontstaat er een patroon, waarin de emotionele bindingen binnen deze familierelaties herkenbaar worden. Een kind dat bijvoorbeeld naar een persoon is vernoemd, kan – meestal onbewust – verstrikt raken met de emoties van deze persoon, zelfs als het kind deze nooit persoonlijk heeft gekend of als deze al lang is overleden. Als er sprake is van een jong overledene binnen de familie – ongeacht de oorzaak – kan het gebeuren dat een familielid zich zo verbonden voelt met het lot dat deze zich hiermee emotioneel verbindt en verstrikt raakt in de emotionele complicaties. Kinderen of kleinkinderen van voorouders die een oorlog hebben beleefd kunnen soms de gevolgen daarvan dragen zonder dat zij zich dit realiseren. In bovengenoemde situaties kunnen betrokkenen gedragingen of patronen vertonen die eigenlijk niet van hun zijn en die soms raakvlakken vertonen met voorouders tot vijf generaties terug. Opstellingen zijn een ideaal gegeven om deze familiepatronen op veilige afstand te bekijken.

In een familieopstelling wordt gekeken naar patronen die van generatie op generatie worden doorgegeven, gebeurtenissen die zich herhalen en vervolgens naar het gedrag dat je nu niet meer wilt.

Vragen die je kunt opstellen zijn:

 • Hoe vind ik meer rust in mezelf?
 • Ik kan er niet toe komen om beslissingen te nemen
 • Ik vind het lastig om keuzes te maken
 • Ik heb een samengesteld gezin en er zijn steeds problemen
 • Hoe komt het dat ik steeds weer tegen dezelfde problemen aanloop?
 • Wat is er voor nodig om helemaal in mijn kracht te gaan staan?
 •  Ik voel me vaak moe en ik weet niet waarom
 • Waarom maak ik mij steeds kleiner dan nodig?
 • Ik heb moeite met autoritaire of dominante mensen
 • Sommige mensen kunnen me zo kwaad krijgen, hoe kan dat?
 • Ik voel me vaak angstig en ik weet niet waarom
 • Waarom wil ik steeds weg als het te lastig wordt?
 • Hoe krijg ik beter contact met mijn kinderen, broer, zus of ouders?
 • Waarom wil ik steeds weg als het te lastig wordt?
 • Soms lijkt het wel of ik nooit iets goed doe
 • Ik heb moeite mijn plek te nemen in relaties of op mijn werk
 • Ik kan me soms zo schamen en ik weet niet waarvoor
 • Van mijn partner/familie krijg ik niet de waardering die ik graag wil voelen
 • Hoe komt het dat ik mij steeds zo verantwoordelijk voel
 • Ik vind het moeilijk om nee te zeggen
 • Ik voel me eenzaam ook al heb ik familie en vrienden om me heen
 • Ik voel me eigenlijk nergens thuis
 • Ik voel me onzeker en ik zou graag meer zelfvertrouwen willen hebben
 • Wat houdt mij tegen om mijn eigen leven vorm te geven?
 • Ik wil graag meer vanuit mijn hart leven. Hoe verbind ik hoofd, hart en buik?

In opstellingen maak ik vooral gebruik van Intuitief Opstellen.

Wil je weten hoe het werkt? Klik dan hier.

Organisatie-opstellingen

De bovengenoemde methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstelling, maar een organisatieopstelling.

Een team- of organisatieopstelling is een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in het functioneren van een team. De verborgen factoren die het functioneren van een team beïnvloeden worden zichtbaar. Vaak voelen we deze verborgen dynamieken wel maar je ziet ze niet. Hoe vaak maken wij niet mee dat organisatieproblemen hardnekkiger blijken dan we dachten of dat een beleidsstrategie steeds weer dreigt te mislukken. Ondanks de goede bedoelingen van alle betrokkenen en allerlei externe adviezen lukt het niet de problemen op te lossen. De oorzaak moeten we in zulke gevallen zoeken in de werking van het organisatiesysteem: op een dieper niveau. Een organisatieopstelling is dan een mooie manier om achter de verborgen dynamieken in je team te komen en zo de samenwerking te optimaliseren.  Je ziet nieuwe mogelijkheden en krijgt nieuwe inzichten.

Organisatieopstellingen vormen een krachtig hulpmiddel bij de volgende vraagstukken:

 • Je loopt als manager steeds tegen dezelfde problemen aan in je team. Wat speelt er?
 • Er sluimeren conflicten maar ze lijken ongrijpbaar, wat zit hier achter, wat maakt de samenwerking moeizaam?
 • Er is een onverklaarbaar groot ziekteverzuim of verloop binnen de organisatie. Hoe kan dat?
 • Doelen worden steeds niet bereikt en projecten falen
 • Voortleven van oud zeer en andere historische belemmeringen
 • Gebrek aan daadkracht of onduidelijkheid in leiderschap
 • Meer inzicht in je rol als leidinggevende, manager, P&O-adviseur of coach of inzicht in de rollen van een team onderling
 • Wat zorgt ervoor dat een bepaalde cultuur binnen een organisatie nauwelijks te doorbreken lijkt?
 • Hoe komt het dat het ene team floreert en het andere nauwelijks in beweging is te krijgen ?
 • Welke keuze moeten we maken, waarop zouden we ons kunnen focussen, wat maakt het individu/team/produkt het meest krachtig?
 • Je hebt een nieuwe dienst, product of strategie ontwikkeld en wat is er nodig om dit ‘in de markt te zetten’?
 • Wat zijn de effecten van een verandering op de mensen, de organisatie of op de klanten?

Werk, loopbaan- en keuzeopstellingen & het ontdekken van jouw potentieel

Wil jij de volgende stap in je leven zetten, maar weet je niet goed wat je wilt? Dan zijn loopbaan, keuze-opstellingen en een opstelling waarin jij je potentieel ontdekt heel waardevol.

Als je steeds dezelfde patronen, problemen tegenkomt in verschillende banen en verschillende bedrijven. Dan is het heel interessant om dit op te stellen. Andere vragen zijn:

 • Vind je het lastig om zichtbaar te zijn of je plek in te nemen in je werk?
 • Wordt je niet serieus genomen?
 • Welke plek in de organisatie past bij mij?
 • Ben ik wel geschikt voor dit werk?
 • Ik twijfel over wat ik echt wil, ik wil wat anders maar kan de organisatie niet in de steek laten of ik durf het onbekende niet aan
 • Het is nooit goed genoeg
 • Ik neem te veel verantwoordelijkheid
 • Welke functie past beter bij mij
 • Op mijn werk word ik onvoldoende gewaardeerd.
 • Je wilt zo graag een andere baan maar wat dan en wat weerhoudt je om dit te realiseren?
 • Je doet je best maar het wil gewoon niet lukken, wat heb je nodig?
 • Je hebt loopbaanvraagstukken of loopbaandilemma’s
 • Conflicten op het werk
 • Moeilijke keuzes betreffende eigen werksituatie
 • Energieverlies op het werk
 • Gebrek aan verbinding met de organisatie, afdeling, functie, of collega’s

Wil je ook een opstelling bijwonen?

Klik hier

 

Ken je vrienden, kennissen of collega’s die ook een opstelling willen bijwonen?
Deel dan deze pagina met de onderstaande knoppen:

Delen op Social Media
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email